Artiklar

Nutidsprojektet

Nutidsprojektet

Nutidsprojektet startade den 12 april 2010. Syftet är att spegla den Blekingska musiktraditionen i nutid. Metoden bygger på daglig registrering av musikhändelser med anknytning till Blekinge. Registreringen görs med en enkel genreindelning och händelserna lokaliseras till kommun och ort med angivande av datum, klockslag och lokal. Vidare framgår vilka som är huvudaktörer och vem som arrangerar. Därmed möjliggörs dels en spegling av musiklivet, dels en jämförelse mellan kommuner, olika arrangörstyper med mera. En stor del av verksamheten består av fördjupningar i form av filmning, intervjuer och annan dokumentation.

Filmar

Här är vi ute och filmar Titti Sjöblom på Musik i Blekinges nya "bakgård" - Neptuni gård.

Tuesday the 10th. Custom text here